Aankomende cursussen

Organisatie

De Stichting Permanente Opleiding Haarlem is opgericht door de raad van toezicht in het arrondissement Haarlem en biedt met ingang van 1 januari 2017 cursussen aan onder de naam Studiepunt, opleidingen advocatuur Haarlem.

Doelstelling van de stichting is om voor advocaten, die zijn gevestigd in het (voormalig) arrondissement Haarlem, betaalbare, voor een ieder toegankelijke cursussen te organiseren op uiteenlopende rechtsgebieden die bijdragen aan het op peil houden van de vakbekwaamheid. Bijkomend voordeel is dat de cursussen dicht bij huis georganiseerd worden.

Het bestuur van Stichting Permanente Opleiding Haarlem wordt gevormd door

Pieter Nabben
Henriëtte Carrière
Jos Willemsen
Marieke Dankbaar

Indien u vragen of opmerkingen hebt over cursussen of zelf een cursus wilt geven, neemt u dan contact op met Ellis Sengers via telefoonnummer 023 – 5530180 (bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur) of per mail naar: info@studiepunthaarlem.nl