Aankomende cursussen

Het kort geding in de praktijk met tips & tricks

vrijdag 25 mei 2018

Docent:
mrs. Ellen Kanninga-Jonker, Jan Blokland en Antoon Schotman
Locatie:
Zaamen
Nieuwe Gracht 3, 2011 NB, Haarlem

P/O 4 juridische punten

Studiepunt zal op vrijdagmiddag 25 mei de cursus “het kort geding in de praktijk met tips & tricks” organiseren.

Een drietal Noord-Hollandse rechters met ruime kort geding ervaring, geeft een op de praktijk toegesneden cursus over het kort geding. De cursus is bedoeld voor advocaten die op een interactieve wijze willen stilstaan bij de praktijk van het procederen in kort geding.

De volgende onderwerpen komen o.m. aan de orde:

 • de aanvraag van een kort geding, dagbepalingsperikelen
 • wat procesrechtelijke aandachtspunten
 • intrekking vóór de zitting
 • gebruik van producties
 • indeling dagvaarding
 • hoe om te gaan met (over)actieve rechters
 • schikken
 • de vaststellingsovereenkomst; wederpartij komt niet na c.q. cliënt wil ervan af
 • het vonnis, de relativiteit van de winst
 • relatie tussen kort geding en (nog mogelijke) bodemprocedure
 • de kort gedingrechter als executierechter
 • het kort geding opheffing beslag
 • enkele dwangsomrechtelijke onderwerpen

In de cursus is veel ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gezichtspunten.

De te gebruiken sheets en de aan bod komende jurisprudentie wordt u ca. een week voor de cursus toegezonden.

Cursusleiders:
Ellen Kanninga-Jonker: Ellen is rechter in de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar. Zij werkt nu ongeveer vijf jaar in de handelssector in Alkmaar en heeft ruime ervaring in de kort gedingpraktijk als voorzieningenrechter. Daaraan voorafgaand werkte zij in andere sectoren binnen de toenmalige rechtbank Haarlem. Zij leidt verder thans een aantal projecten binnen de rechtbank (professionele standaarden en KEI).
Jan Blokland: Jan is senior-rechter in de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Alkmaar. Hij heeft langjarige ervaring als (kort geding) rechter in het bestuursrecht en het civiele recht, waaronder enkele jaren als raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam.
Antoon Schotman: Antoon is senior-rechter in de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, en co-ordinator kort geding in die rechtbank. Antoon is sedert 1991 als rechter werkzaam in het civiele recht en het bestuursrecht. Sedert 2000 is hij onafgebroken werkzaam geweest in het civiele recht, ook in kort geding.
Hij was daarnaast van september 2008 tot aan de fusie op 1 januari 2013 lid van het gerechtsbestuur te Alkmaar.

Datum en tijdstip: vrijdag 25 mei 2018, aanvang 13.00 uur tot + 17.30 uur, ontvangst vanaf 12.30 uur met een broodje.

Inschrijving en betaalgegevens

Helaas kunt u zich voor deze cursus niet meer inschrijven.