Aankomende cursussen

De advocaat en de bestuursrechtelijke tanden van de overheid - 26 maart 2019

dinsdag 26 maart 2019

Docent:
de heer prof. mr. Oswald Jansen
Locatie:
Zaamen
Nieuwe Gracht 3, 2011 NB, Haarlem

P/O 4 juridische punten

Op dinsdagmiddag 26 maart 2019 zal Studiepunt Haarlem de cursus “de advocaat en de bestuursrechtelijke tanden van de overheid” organiseren.

In deze cursus worden de deelnemers door het voor advocaten belangrijke bestuursprocesrecht geleid aan de hand van het voorbeeld van een handhavingsprocedure.

Daarbij komt niet alleen het horen aan de orde over het voornemen van een bestuursorgaan om een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen, maar ook de toezichthandelingen die werden verricht om tot de ontdekking van de overtreding te komen en de rechtsbescherming daartegen. Zo komen ook nieuwe toezichtmethoden aan bod en de vraag of zij gelet op het legaliteitsbeginsel en artikel 8 EVRM toegelaten zijn, en of de daarmee verkregen gegevens moeten worden uitgesloten voor bewijs. Uiteraard wordt er enige aandacht besteed aan de verweren die kunnen worden aangevoerd. Ook wordt zo aandacht besteed aan de bezwaarschriftprocedure, en de mogelijkheden van een voorlopige voorziening, en (hoger) beroep bij de bestuursrechter. Ook wordt aangegeven waar juist aan een civielrechtelijk kort geding moet worden gedacht. De cursus is bedoeld voor de advocaten die geen bestuursrechtspecialist zijn, maar wel behoefte hebben aan scholing op dat terrein.”

Cursusleider: prof. mr. Oswald Jansen, bestuursrechtadvocaat bij Resolución te Den Haag (www.resolucion.nl), bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan Maastricht University.

Datum en tijdstip: dinsdagmiddag 26 maart 2019 van 13.00 uur tot + 17.15 uur. Ontvangst is om 12.30 uur met een broodje.

Kosten: € 200,–

Inschrijving en betaalgegevens

Helaas kunt u zich voor deze cursus niet meer inschrijven.