Aankomende cursussen

Actualiteiten Privacyrecht - 20 november 2019

woensdag 20 november 2019

Docent:
mevrouw mr. Friederike van der Jagt
Locatie:
Zaamen
Nieuwe Gracht 3, 2011 NB, Haarlem

P/O 3 juridische punten

Studiepunt zal op woensdagmiddag 20 november 2019 de cursus “Actualiteiten Privacyrecht” organiseren.

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 heeft de aandacht voor het onderwerp ‘privacy’ een enorme boost gegeven. Deze zomer heeft de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de eerste Nederlandse privacyboete opgelegd. Ook heeft de rechter voor het eerst schadevergoeding toegekend wegens een schending van de AVG.

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Hierbij komen onder meer het toezichtkader van de AP, het huidige standpunt van de AP aangaande het afnemen van alcohol- en drugstests bij werknemers, de omgang met datalekken, de (evaluatie van de) Uitvoeringswet AVG, de privacyrechtelijke positie van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit en het voorstel voor een nieuwe e-Privacyverordening aan de orde. Uiteraard is er ruimte voor vragen uit uw praktijk. Ter inleiding wordt kort ingegaan op de belangrijkste rechten en verplichtingen onder de AVG.

Cursusleider: mevrouw mr. Friederike van der Jagt is privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij het beveiligingssoftwarebedrijf Avast. Friederike publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen. Zij is hoofddocent van de Grotiusopleiding Privacyrecht die in maart 2020 zal starten. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam.

Datum en tijdstip: woensdag 20 november 2019, aanvang 14.00 uur tot + 17.15 uur. Ontvangst vanaf 13.30 uur met een broodje.

Cursuskosten: € 200,–

Inschrijving en betaalgegevens

Helaas kunt u zich voor deze cursus niet meer inschrijven.